Varování obyvatel

Zpět na Ochranu obyvatel

ČINNOSTI PO VAROVNÉM SIGNÁLU

Obecné zásady, které je nutno dodržovat:

  1. Snažte se získat ověřené informace z oficiálních zdrojů
  2. Nerozšiřujte neověřené poplašné zprávy
  3. Varujte ostatní ohrožené osoby
  4. Nepodceňujte vzniklou situaci
  5. Pomáhejte sousedům, starým a nemocným
  6. Uposlechněte pokynů záchranných složek

V ČR je zaveden jeden varovný signál.

Všeobecná výstraha kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin.

Co dělat, když zazní tento signál

  1. Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově. Zavřete a utěsněte dveře a okna. Poslouchejte sirény? jsou pravděpodobné verbální informace. Zapněte rozhlas a televizi.
  2. Co dělat, když bude nařízena evakuace.
    Dodržujte pokyny správních úřadů, dbejte pokynů velitele zásahu.

ZKOUŠKA SIRÉN – signál sloužící k ověřování provozuschopnosti JSVV. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

Zpět na Ochranu obyvatel

admin

Design & Code by webRS.cz