Voláme hasiče

Zpět na Ochranu obyvatel

Linka 112

V případě hrozícího nebezpečí nebo vzniku mimořádné události volejte tísňovou linku 112

přitom uvádějte:

 • Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených);
 • Kde se událost stala;
 • Kdy se událost stala (případně, že se stále děje);
 • Své jméno a číslo telefonu ze kterého voláte;
 • Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům na základě jejich případných dotazů další doplňující informace o situaci.

Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy a sníží riziko, že se jedná o „planý poplach“.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání – 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. 1. 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích). K zahájení ostrého provozu 12 krajských call center u HZS krajů obsluhujících linku 112 došlo v červnu 2004, přičemž zbývající dvě call centra obsluhující linku 112 v Hradci Králové a Ostravě byla zprovozněna v roce 2005. Technologie call center a způsob řešení příjmu tísňového volání zvolené v naší republice jsou velmi moderní a v evropském kontextu unikátní.

Přínosy technologie linky 112

 • Unikátní technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.
 • Operátoři linky 112 mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
 • Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. TCTV 112 jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112.
 • Operátoři obsluhující linku 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

 

Upozornění: Stávající národní čísla tísňového volání i nadále zůstávají v platnosti.

Proto i nadále můžete volat:

 • na číslo 150 – Hasičský záchranný sbor ČR (v případě mimořádné události, která ohrožuje zdraví a životy osob, majetek nebo životní prostředí)
 • na číslo 155 – Zdravotnická záchranná služba (při stavech ohrožujících život a zdraví volat)
 • na číslo 158 – Policie ČR nebo 156 – Městská policie (pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu)

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí informace o stavu nouze. Nezneužívejte je! Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

Zneužití linek tísňového volání je trestné.

Zpět na Ochranu obyvatel

admin

Design & Code by webRS.cz