Zajímavosti

Vtipy

Zajímavosti

Moudra  zkušených strojníků

Hsičské desatero

Hasičské citáty


Vtipy

VÝROKY PŘED SMRTÍ

1. Tady je tlustý led,tady přejdeme
2. Hele,užovka.
3. Pejsku,pojď sem.
4. Mohl bych si přidat ještě trochu té výborné houbové omáčky.
5. Žádný strach ,chlapi,to je nulák.
6. Ty že jsi mafián? Nevěřím!
7. Pojďme na něj,vdyť je sám!
8. A teď mne vyfoť na té skále.
9. Hoď mi sem to kladivo!
10. Neboj,není nabitá.
11. Tak brzdy jsou hotové,jdu je vyzkoušet.
12. OK trenére,v příštím kole mu dám K.O.
13. Miláčku,chceš řídit?
14. Tady brzdit nemusíš,tady to znám,tady žádné zatáčky nejsou.
15. Třetí rána nebude?
16. Divné,cítím plyn,rozsviť !
17. Zprava dobrý.
18. Pusťte mě k tomu,já tomu rozumím!

Hasiči založili kapelu. Na první zkoušce se kapelník táže:
„Jak se liší housle od klavíru?“
„Klavír déle hoří,“ odpoví hasič.

Takovou účast na místním plese hasičů ještě neměli. A za co tomu vděčí? Na hasičské zbrojnici byl už z daleka viditelný plakát s velkým nápisem:
„Přijďte na náš ples. My přijedeme na Váš požár!“

„Pepíčku,vyjmenuj nám živly.“
„Voda,oheň,vzduch,pivo,…
„Ale Pepíčku,proč pivo?“
„Vždycky,když táta sáhne po láhvi piva,mamka mu říká,
že je ve svém živlu.“

“ Náš velitel,když rozděluje odměny,tak nezná bratra!“
“ To ten náš také ne,ale první si vzpomene na švagra a zetě.“

„Dcera se mi vdává,chodila s doktorem a s hasičem.“
„No,a který je ten šťastný?“
„Hasič,dcera si bere doktora.“

Většina požárů vzniká proto, že v místech, kde je zákaz kouření, nejsou popelníky.

Často nejvíce hoří ti,co vysedávají u studeného piva.

Láska je jako oheň. Čím déle trvá, tím více přibývá popela.

Prosím vás, pomozte mi!“ volá večer dívka do telefonu.
„Jeden mladý muž se pokouší vylézt do mojí ložnice!“
„Spojíme vás s policií. My jsme hasiči.“
„Ne, ne, nepotřebuji policii, potřebuji delší žebřík!“

Odvážní hasiči
Obrovský požár, na místě zásahu jsou požární sbory z širokého okolí.Žár je ale tak velký ,že hasiči ani nemohou přijet tak blízko k plamenům, aby mohli použít stříkačky. Najednou projede mezi nimi staré hasičské auto s dobrovolnými hasiči, vyskáčou ven ve vražedném žáru, postříkají se vodou a začnou hasit. O týden později, jsou vyznamenáni za hrdinství a při převzetí peněžní odměny se starosta ptá, co s penězi udělají. Hasiči se usmějí: „Nejdřív necháme opravit brzdy.“

 

Proč mají kachny plovací blány? Aby mohly udusat oheň. A proč mají sloni ploché nohy? Aby mohli udusat hořící kachny.

„Jeane, pohár vody, prosím.“ „Zde, pane.“ „Děkuji, Jeane. Jeanee, další pohár vody, prosím.“ „Zde, pane.“ „Děkuji, Jeane. Jeane, ještě jeden pohár vody, prosím.“ „Zde, pane.“ „Děkuji, Jeane. Jeane?“ „Ano, pane.“ „Zavolej hasiče. Tohle sami neuhasíme.“

Hasič napomíná návštěvníka v divadle: „Proč tu zapalujete tu cigaretu? Nevidíte nápis…?“ „Nápis vidím, ale vás jsem neviděl.“

Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. Kolem jde pocestný a říká: „To je nádhera! Taky tě tak těší ten západ slunce?“ „To není západ slunce.To hoří škola!“

Při zaoceánském letu si jeden cestující všiml, že dva z motorů hoří. Začne křičet a během pár vteřin všemi cestujícími zmítá děsná panika. Po chvíli se ve dveřích pilotní kabiny objeví pilot s padákem na zádech a s úsměvem na rtech povídá: „Ničeho se nebojte, jdu pro pomoc.“

Víte,kdo je nejmoudřejší na světě? No přeci zápalka. Taková malá hlavička a jak ji to pálí!

Jaký je rozdíl mezi fyzikem,inženýrem a matematikem? Představte si,že spíte v hotelu a ve vašem pokoji začne hořet. Co udělá inženýr? Probudí se,zjistí že v pokoji hoří. Vezme kbelík,napustí vodu , uhasí požár a jde spát. Co udělá fyzik?Probudí se.Zjistí že hoří,vypočítá si, kolik bude potřebovat vody na uhašení.Zjistí,že 4,3 litru. Napustí do kbelíku 4,3 litru,uhasí oheň a jde spát. A matematik?Probudí se zjistí že hoří.Jde ke kohoutku, pustí vodu.Zjistí,že řešení existuje,zavře vodu a jde spát.

„Tak už tady mezi vámi dlouho nebudu,“ běduje starší hasič sedící s kamarády u piva. „Copak ? Myšičky ? Neblbni ! Vždyť jsi zdráv ,jako ryba!“ „Já neblbnu,jen se podívejte z okna. Vidíš moji starou,jak letí?“

Jak dopadl hasič u zkoušky? Vyhořel.

Hoří dům,vnikne do něj hasič a vynáší nádhernou dívku. Ta se k němu přitulí a děkuje: ,,Muselo vás to stát mnoho úsilí pro mne dojít.“ ,,Ano,zvláště než jsem přepral čtyři kolegy, co vás chtěli zachránit také!“

Životní moudrosti získané životem

Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo na pivo.
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení.
Tchyně, pivo, uzený nejlepší jsou studený.
Život je pes a pes je nejlepší přítel člověka.
Láska i nemoci přenáší.
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra.
Malá dávka alkoholu neškodí v jakémkoliv množství.
Alkohol je nepřítel lidstva. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme.
Ženy jsou vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít.
Co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří. Získáš dva dny volna.
Každá práce se udělá sama, jen se jí musí na to nechat dostatek času.
Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče.
Problém, který se do třiceti dnů nevyřeší sám si nezasluhuje pozornost.

Nahoru


Zajímavosti

Reportáž DOBROVOLNÝ HASIČ

Sestřih povedených hasičských záběrů

Hasič požárníkem

Zdenek Izer HASIC

Vlasta Redl – Hoří

Hec- Hasičská hymna

Test nové Tatry T 815-7

Rosenbauer Panther 8×8 MA 5

Technika ve světě

Fireshow – Pyroterra promo video

Tichá pošta trošec jinak

Costa Rica Flow: Poi in Paradise

When Circles Dream (Remix)  

 

Nahoru


Moudra  zkušených strojníků

Jakmile jste si při nějaké práci jisti,že už určitý nástroj nebudete potřebovat,a uložíte ho,v tu ránu ho budete potřebovat.

Shodíte-li si nějaké nářadí z ponku,zakutálí se vždy do toho nejhůře přístupného rohu. A ještě vám předtím spadne na nohu.

Z podlahy nic nespadne.

Když to zapojíte do zásuvky,běží to ještě lépe.

Nenamáhejte se – pořiďte si větší kladivo.

Když vše ostatní selže,přečtěte si návod.

Není nic jednoduššího,než věci komplikovat,ale není nic komplikovanějšího,než je zjednodušit.

Uřízněte to větší a pak to tam namlaťte.

Pokud tomu někdo rozumí,je to už zastaralé.

Rozeberete-li a opět sestavíte nějaký přístroj několikrát za sebou,nakonec z toho smontujete přístroje dva.

Jednoduchá práce se vždycky odloží, na tu je přece později vždy času dost.

Ten,kdo odvádí nejméně práce sklízí největší uznání.

Může-li se něco pokazit,pokazí se to

Z devadesáti procent je všechno aušus.

Každý drát ustřižený na potřebnou délku je příliš krátký.

Nejdražší součástka je vždy poruchová.

Když nalezneme jednu věc ztratí se nám jiná.

Když jde do tuhého,každý se vypaří.

Vše funguje jen proto,aby se to mohlo pokazit.

Když nechybí vůle,zmaří všechno vůl.

Co se nehledá,to se vždycky najde.

Člověk s nejmenší kvalifikací do všeho mluví nejvíc.

Čím větší zvíře,tím více trká.

Nikdy nečiňte rozhodnutí,může-li je učinit někdo za vás.

Nahoru


Hasičské desatero

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.
 10. 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Nahoru


Hasičské citáty

„Hasič musí překonat svoje pohodlí,
vrozené každému člověku
a musí překonati lhostejnost,
se kterou se na jeho obětavost,
statečnost, sebezapření a pracovitost
skoro celý svět dívá.“
(hasičské proslovy z r. 1928)

„Hasič není z jiného těsta.
Co ho dělá jiným je síla,
která ho na základě výcviku
a spolupráce s druhými přinutí
vydržet situace,
kdy jiný člověk už nemůže…“
(J.S.)

„Hasič je člověk,
který žije na světě dvakrát,
pro sebe a pro druhé.
A proto právě život hasičův,
jest pravým příkladem
správného pochopení života lidského.“

„Kde jiní selhali, ty nemáš právo selhat,
ani právo vzdáti se, kde jiný snad se vzdal!“

„Aby mohl člověk žít čestně, musí se rvát,
dělat chyby, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat,
prohrávat a věčně zápasit.“
Hodnota úsměvu

Pamatujte si, že:

 1. úsměv nestojí nic a přináší mnoho
 2. obohacuje toho, kdo jej přijimá, aniž by ochuzovalo toho, který ho dává
 3. trvá jen chviličku, ale vzpomínka na něj je někdy věčná
 4. nikdo není tak bohatý, aby se bez něj neobešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat
 5. úsměv přináší štěstí do domu, ve starostech je oporou, je citlivým znakem přátelství
 6. v únavě přináší odpočinek, ve znechucení a ve smutku je potěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem
 7. je dobré, že si ho není možné koupit, ani půjčit, protože má hodnotu chvíle, kdy se dává

… a kdybys někoho potkal a on neměl pro tebe úsměv i když na něj čekáš, buď velkodušný a obleč ho svým úsměvem ty, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé…  (Tolstoj)

„Lidé pochybují o tom, co říkáte,
ale uvěří tomu, co uděláte.“
(K. Světlá)

„Tajemství úspěchu v životě není dělat to,
co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“

„Obětavost je představa, kterou samovolně přivádí na mysl význam slova hasič. Přešly dlouhé roky od těch, kdy člověk poprvé ve svém věku pocítil povinnost ke svému bližnímu, kdy poprvé promluvilo srdce v tom smyslu, že člověk není živ jen sám pro sebe, ale že jako součást lidské společnosti má také závazky ke svým bližním.
Přicházejí okamžiky, kdy klesá pěst namířená proti tváři druhého a svědomí volá, že ne ničit, ale poskytovat pomoc druhému je povinností člověka k člověku.“
(z Pamětního listu účastníka LŠ v Jánských Koupelích)

admin

Design & Code by webRS.cz